Kazakistan’da Çağdaş Hıristiyan Mezhepleri ve Güvenlik Sorunu

Aralık 22, 2017 0 Yorum Analizler , Türkistan 1481 Görüntülenme

Kazakistan’da Ortodoks mezhebinin ortaya çıkışı Kazakistan’ın Rus hakimiyeti altına geçmesiyle başlayan ilk askeri seferlerle ilintilidir. 1871 yılında Türkistan Piskoposluk merkezi kurulmuş ve şimdiki Almatı, Çimkent ve Taşkent piskoposlukları dağılmıştır.

Kazakistan’da Hıristiyan Cemaatler

1991 yılından itibaren Rusya Ortodoks Kilisesi kararıyla Kazakistan’daki Hıristiyan cemaatleri üç piskoposluk başkanlığına ayrılmıştır. Bağımsız Kazakistan’da başpapaz Aleksey (Kutepov Andrey Nikolayeviç) Ortodoks Hıristiyanların ilk başkanı olarak tayin edilmiştir. 1997 yılının Mart ayından itibaren Karagandi şehrinde Kutsal Tihonov Din Eğitimi Enstitüsü Şubesi açılmıştır. 1998 yılı Eylül ayında Almatı şehrinde 4 yıllık eğitim veren dini misyonerlik kolej açılmıştır. Tüm kiliseler ile mabetlerde Ortodoks temellerinin araştırılması amacıyla dini okullar açılmıştır. Ayrıca Pazar günü okulları bulunmaktadır. Burada çocuklarla birlikte büyük yaştaki insanlar da eğitim görmektedir.

Hıristiyan Ortodoks derneklerinin alt yapısı sürekli geliştirilmektedir. Son zamanlarda Almatı’da İsa Mesih Kilisesi, Karagandı’da Giriş Kilisesi, Pavlodar’da Blagoveşensk Kilisesi, Ekibastuz şehrinde Serafimo İver Kilisesi, Taldıkorgan şehrinde Yoanna Bogoslov Kilisesi, Öskemen şehrinde Svyato Pokrovskyi Kilisesi, Kostanay şehrinde Konstantino Eleninskyi Kilisesi ve Satpayev şehrinde de Svyato Nikolskyi Kilisesi yapılmıştır.

2005 yılı Haziran ayında başkent Astana’da Konstantino Eleninskyi Kilisesi kuruluşunun 150. yıldönümü nedeniyle resmi tören düzenlendi.

Ortodoks Kilisesine Bağlı Okullar 

Kazakistan’da Hıristiyan Ortodoks Kilisesine bağlı olarak 1 dini okul, 7 dini eğitim kursu ve 84 Pazar günü okulları bulunmaktadır.

Okulun öğretim programları (müfredat) aşağıda sıralanmıştır:

Dini Ortodoks Eğitimi (Eski ve Yeni Ahit metinleri, Karşılaştırmalı Dini Eğitim, Mezhep Bilgisi vs.)

Klasik Eğitim (İncil Tarihi, Kilise Tarihi, Rus Ortodoks Kilise Tarihi, Katehizis, Kilise Slavyan Dili, İbadet Yönergesi vs.)

Müzik Eğitimi (Müzik Teorisi ve Solfedjiyo, Kilise Şarkıları Öğrenimi.)

Kazakistan’da Ortodoks Yüksek dini eğitim kurumları Rusya dini okulları arasında karşılıklı ilişkilerin kurulması, yüksek din eğitimi almak için imkan sağlayabilir.

Kazakistan’da Katolik Kiliseler

Kazakistan Cumhuriyeti laik ve çok dinli bir devlet olduğu için ülkede Katolik din mensupları da yaşamaktadır. Pavlodar, Karagandı ve Astana şehirlerinde Yunan (Grek) ve Katolik Kiliseleri (cemaatleri) bulunmaktadır. Günümüzde Kazakistan’da Roma Katolik Kilisesi bünyesinde 90 Katolik kilisesiyle ilişkili dernek bulunmaktadır. Bunların 82’si tüzel kişi ve şube olarak kayıta alınmıştır. Bunlara bağlı olarak 40’ı aşkın büyük kilise ve 200 civarında küçük kilise ve mabetler (ibadet evleri) kurulmuştur. Söz konusu kiliselerde 60 rahip ve 70 rahibe çalışmaktadır (genellikle yabancı uyruklu vatandaşlar: İtalya, Polonya, Litvanya ve Kore vatandaşları).

1991 yılında kapsamına Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın girdiği “Kazakistan ve Orta Asya Apostol İdaresi” kurulmuş olup, bu İdarenin merkezi Karagandı oldu. Karagandı şehri gittikçe Kazakistan Katolik Kilisesinin dini ve kültürel merkezine dönüşmektedir.

Kazakistan’da Evangelist Hıristiyanlar

Günümüzde Kazakistan’da 1990 yılından itibaren Evangelist Hıristiyanlar tarafından etkin misyonerlik faaliyetlerinin yapılmasında “Greys Blagodat Kilisesi”, ayrıca “Yeni Hayat”, “Agape” ve “Vifleem” cemaatleri önemli bir rol üstlenmiştir. Söz konusu örgüt ve kuruluşların esas amacı Kazakistan halkının fikir dünyasını değiştirmektir. Kilise ibadetleri toplu bir halde Pazar günü sabah yapılmaktadır. Kilisede ibadet törenleri Kazakça, Uygurca, Rusça ve Ermenice yapılmaktadır. Erginlik çağına dolmayan çocuklar için “Hz. İsa Çoban” adlı Kazakçaya çevrilen hikâye broşürleri bulunmaktadır. Bu da İncil’den alınmış bilgilerin kısaltılmış bir şeklidir.

Kazakistan’da misyonerlik faaliyetleri yürüten dini akımlar ve teşkilatlar, çeşitli yöntemleri araç edinerek, toplumumuzdaki manevi ve kültürel gelenekleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Böylece devlet ve milletin birlik ve beraberliği üzerinde tehlike yaratmaktadır.

“Kazakistan’da Genel Din Bilgisi Dersleri Okutulmalı”

Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi doktora öğrencisi Zhanbolat Tologon Kazakistan’da okullarda Genel Din Bilgisi dersinin okutulmasını önermektedir. Toplumumuzun çok dinli olması, bozucu niteliklere sahip çeşitli dini akımların sayısının artması, halkın dini eğitim ve bilgi seviyesinin düşük kalması günümüzde böyle bir dersin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda, dini eğitimle ilgili olarak ele aldığımız dünya ülkelerinin tecrübelerinden yararlanarak, Kazakistan toplumunda geliştirilmiş yeni bir devlet dini eğitim sisteminin uygulanması önemli olacaktır.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Henüz yorum yapılmamış. Yorum Yap!