Kazakistan’da Evanjelik Hıristiyan Baptist Kiliselerin Faaliyetleri

Ocak 19, 2019 0 Yorum Asya , Türkistan 496 Görüntülenme
Kazakistan’da Evanjelik Hıristiyan Baptist Kiliselerin Faaliyetleri

Baptizm, ne ortaçağın rafızi hareketlerinden ne de reform döneminin “Yeniden Vaftizcilik” (Anabaptist) akımından gelişmiştir. Baptizm, Anglikan devlet kilisesine karşı Puritan muhalefet bünyesinde doğmuş ve zamanla kendi seyrinde iki farklı ekole ayrılmıştır. Birinci ekol, John Smyth tarafından hayata geçirilmiştir. Smyth, kendi mensup olduğu Anglikan kilisesinden ayrılarak, taraftarlarıyla birlikte devletin baskılarından kurtulmak için Hollanda’ya kaçmış ve orada kendini ve diğer üyelerini vaftiz etmiştir. Bu olay, 1609 yılının ilk yarısında, Amsterdam’da gerçekleşmiştir. Böylece, ilk Baptist cemaati, John Smyth tarafından Hollanda’da kurulmuştur.

Kazakistan’a ilk Baptisler XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başılarında gelmişlerdir. Yantsena, ilk baptisler cemaatinin Auliye ata (şimdiki Cambıl) bölgesinde kurulduğunu iddia etmektedir. Ama şimdiki Evanjelik Hristyan Baptist (EHB) kilisesi bu bilgiyi kabul etmemektedir ve Kazakistan’da ilk EHB kilisesinin 1903 yılında Kostanay bölgesindeVoronkin’in çabası ile kurulduğunu savunmaktadır.

1907 yılında Pavlodar sehrinde de EHB cemaatleri kurulmaya başlamış ve cemaatın 35 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. 1910 yılında, bu sayı 59 kişiye kadar yükselmiştir. Cemaat üyeleri sürgün edilene kadar üye sayısı yaklaşık 200’e kadar ulaşmıştır. 1930 yıllarında kiliseler kapatılmış ve din adamları sürgün edilmiştir.

EHB, Kazakistan’da 1944 yılında Baptistlerle Evanjelik Hıristiyanların birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir protestan mezhebidir. SSCB hükümetinin idari birimlerinde kayıtlı olan bu Protestan mezhebi Birleşik Evanjelik Hıristiyan Baptistler Konseyi (BEHBK) olarak biliniyordu. II. Dünya Savaşı sonrası bu cemaatin safına piyatidesiyatnikler (1946–1947) ve Menonit kardeşliği (1963) dahil olmuştur. 1980’de bazı BEHBK cemaatleri ve Evanjelik Hıristiyan Baptistleri Kiliseler Birleşiği ayrı olarak kayıt olma teşebbüsüne girmişlerdir. Nitekim Almatı’daki Osanna, Kök Töbe ve S.Gilbert tarafından kurulmuş olan birkaç kilise Kazakistan dini teşkilatlarının hiçbirine bağlı değildir.

1966–1984 yılları arasında resmi kayıtlara girmemiş 100’ü aşkın kilise ve grup vardı. Bu kiliseleri ziyaret edenlerin sayısı 2500’ün üzerindedir. Söz konusu cemaatların şehirlere göre dağılımına bakarsak: Pavlodar’da (30 cemaat), Kökşetav’da (25 cemaat), Cambıl’da (18 cemaat), Çimkent’te (16 cemaat), Almatı’da (15 cemaat), Akmola’da (15 cemaat),Taldıkorğan’dadır (14 cemaat).

1965–88 yılları arasında toplam vaftiz olanlar sayısı 9800 kişiydi, bu sayının yıllık ortalaması ise 426 kişiya denk gelmektedir. Almanların toptan ülkeyi terk etmesi sonucu cemaat ve bağlıların sayısı hızla azalmıştır. Özellikle %80’i Almanlardan oluşan bazı köylerdeki cemaatler tamamen yok olmuştur. Fakat son yıllarda misyonerlerin gayretiyle inananlar sayısı çoğalmıştır. Söz konusu cemaatlerin verdiği rakamlara göre inananların sayısı 11650 kişiyi oluşturmaktadır. Ayrıca, 300 cemaat ve küçük gruplar bulunmaktadır. Bu cemaatlerin faaliyetlerinde Hıristiyanlaştırmanın önemi büyüktür. Evanjelik Hıristiyan Baptistler Kilise Birleşiğinin Başkanı Tissen şöyle demişti:

Kazakistan; büyük bir misyonerlik alanıdır. Burada milyonlarca insan günah karanlığında boğulmaktadır. İsa’nın şu sözleri: “Gidin ve tüm milletlere öğretin!”, bu hem beni, hem seni ilgilendiren bir sözdür, değerli Hıristiyan okuyucum!”.

Misyonerlik faaliyetler konusunda, bu cemaatlere Almanya, ABD, Kanada ve diğer ülkelerden yardım gelmektedir. Örneğin ABD’nin İllinois eyaletinden 1997–2000 yılları arasında Kazakistan’ı 232 kişiden oluşan 50 grup misyoner ziyaret etmiştir.

Bugünlerde vaizler artık belirlenmiş kaderden söz etmiyorlar. Aksine kendi günahlarından tövbe edip, Mesih’e yönelen herkesin felah (kurtuluş) bulacağını vaat ediyorlar. Şu terkipler(bileşim, tamlama) vaftiz sırasında en çok tekrarlanan sözlerdir: “Tanrı sevgidir”; “Mesih sizi seviyor”; “Kim iman eder ve arkasından vaftiz olursa kendini kurtarmıştır” v.s.

Kazakistan Cumhuriyeti’nde Evanjelik Hıristiyan Baptistler Kilise Birleşiği, 1995 yılında Almatı’da kilise görevlilerine eğitim veren Kutsal Kitap Enstitüsü’nü açtı. Daha sonra Kutsal Kitap Enstitüsü Şuçinsk şehrinde de açılmıştır. Enstitünün “Papazlık”, “Pazar Okulları Öğretmenliği” ve “Misyonerlik” Fakültesi olmak üzere üç fakültesi bulunmaktadır. Bu enstitülerde ülke din adamlarının yanı sıra yabancı öğretmenler de ders vermektedir. 2002 yılında bu enstitülerden 64 kişi mezun olmuştur. Günümüzde Almatı’da 20’den fazla EHB kiliseleri mevcuttur. Kazak dili konuşan cemaatler için özel kurslar düzenlenmekte ve bu gruplardan seçilenler Bişkek’teki Kutsal Kitap kolejinde, Novosibirsk, Odessa, Moskova ve Minsk’te bulunan Entitülerde eğitim görmektedirler.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Henüz yorum yapılmamış. Yorum Yap!