Kuzey Kafkasya’nın en eski Türk Halkları: Karaçay-Balkarlar

Aralık 21, 2018 0 Yorum Analizler , Kafkasya 866 Görüntülenme
Kuzey Kafkasya’nın en eski Türk Halkları: Karaçay-Balkarlar

Karaçay-Balkarlar tarihleri çok eski zamanlardan Koban kültürüne kadar dayanan Kuzey Kafkasya’da yaşayan Türk halklarındandır. Kıpçak dil gurubunda mensup, kendilerince “Tau til’’ yani dağ dili dedikleri dili konuşmaktadırlar.

Günümüzde çoğunluğunun Rusya Federasyonu içinde 2 özerk devlet olan Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerinde yaşayan 2 ayrı ismi olan, ancak aynı soyu, dili ve kültürü paylaşan Kuzey Kafkasya’nın en eski Yerleşik Türk halklarındandır. Karaçay – Balkarlar Kuzey Kafkasya’nın merkezi kısımlarında yaşarlar, nüfusları 300 bin kadar olup kalabalık olmamalarına rağmen bölgenin kültürüne ve etnik yapısına şekil vermişlerdir.

Bugünkü nüfus dağılımları Çarlık sürgününde Anadolu topraklarına gelenlerin torunları Türkiye’de yaşamakta olup sayıları 20 bin civarındadır. Sovyetler Birliği zamanında 8 Mart 1944 sürgünü ile birlikte Kazakistan’a ve Kırgızistan’a sürgün edilmiş ve sürgünden sonra bir kısmı Türkistan’da kalmıştır.

Günümüzde Kırgızistan’da 2 bin 600, Kazakistan’da ise 1600 kadar Karaçay-Balkarlı yaşamaktadır.

Tarihleri ve kökenleri

Karaçay-Balkarların etnik yapısının oluşumu konusunda pek çok farklı görüş mevcuttur. Bunların içinde en yaygın kabul görülen Karaçay – Balkarların ilk atalarının Kavimler Göçü (350 – 800) ile Hunlarla birlikte gelen Bulgar kavimlerinden Kara Bulgarların Kuzey Kafkasya’ya gelmesi ile başlayan süreçtir.  Daha sonra, Hazar, Alan ve son olarak 13. yüzyılda yoğun Kıpçak göçleri ile Kıpçaklaşmaları ile etnik yapıları bugünkü hale gelmiştir.

Karaçay adı nereden geliyor?

Karaçay ismi Kıpçak kökenli olan Karaçaylıların efsanevi kahramanı Karça Han’dan gelmektedir. 14. Yüzyılda Kafkasya’da bulunan Kıpçak Gruplarının Karça Han’ın etrafında teşkilatlanması ve Kabardey-Çerkes beyleri ile girdiği mücadelede başarılı olması ile etrafında teşkilatlanan Kıpçakların taktirini kazanmıştır. Bu nedenle bölgedeki diğer halklar onun ismiyle Kıpçakları anmaya başlamıştır.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Henüz yorum yapılmamış. Yorum Yap!