Manastır’ın Türk Tarihinde Yeri ve Önemi

Haziran 24, 2018 0 Yorum Analizler , Balkanlar 948 Görüntülenme
Manastır’ın Türk Tarihinde Yeri ve Önemi

Makedonya’nın ikinci büyük şehrini oluşturan Manastır (Bitola), Pelagonya Vadisinin güney bölümünde yer alıyor. Günümüzde Yunanistan ile sınır şehir olma vazifesini görürken uzun yıllarca Türk tarihinde köklü bir ticaret merkezi, çok kültürlü yapısı ve konsolosluklar şehri olarak da bilinir.

Manastır’ın Türk Tarihine Kattıkları

Türk tarihine ve Türk değerlerine sahnelik eden Manastır, 1382 yılında I. Murat döneminde Timurtaş Bey tarafından fethedilerek Türk topraklarının bir parçası oldu. Dragon nehri kıyılarına kurulan Manastır şehir planlaması ve konumu itibariyle tipik bir Osmanlı şehir özelliklerini taşıdığını söylemek yanlış olmaz.

Şehrin merkezinde bulunan Saat Kulesi (sonraki dönemlerde kuleye haç dikilerek Hıristiyanlığın simgesi haline getirilmiş), Manastır Bedesteni – Kapalı Çarşısı, İshak Çelebi Camii, Yeni Camii, Manastır Askeri İdadisi gibi pek çok yapısıyla günümüzde de Türk izlerinin yaşanıp görülebileceği bir merkez halindedir.

Türk topraklarına katılmasından bu yana Osmanlı için önemli ticaret merkezlerinden olan Manastır aynı zamanda 3. Ordunun da merkeziydi. 3. Ordu şehrin gelişmesi, eğitim ve kültür kurumlarının açılmasında büyük rol oynadı. Şehir, Osmanlı’nın son dönemlerinde de medeniyetin merkezi olmayı koruyup, Selanik ile birlikte İttihat ve Terakki’nin en önemli merkezlerindendi.

Türk tarihine yön veren lider, asker, devlet adamlarının pek çoğu Manastır şehrinde yetişmiş ve günümüzde de etkileri süren görevleri yerine getirmişlerdir.

Manastır Askeri İdadisi

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda çok sayıda önemli şahsiyeti yetiştiren kurumlardan biri de Manastır Askeri İdadisidir. Nitekim bu isimlerin başında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bulunur. Söz konusu bina önemli tarihsel anıtlardan biri olan askeri ordu kışlasında yer alıyor. 1848’de Askeri İdadi olarak inşa edilen yapıt sonraki süreçte Askeri Akademiye dönüştürüldü. Akademi 1909 yılına kadar hizmet vermeye devam etti.

Mustafa Kemal’in Manastır’a Gelişi

Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askeri İdadisinin sınavlarına girerek başarılı oldu. Bu başarının ardından Mustafa Kemal doğduğu şehir Selanik’ten ilk kez ayrılarak yeni okulu ve Manastır şehriyle tanıştı.  1896-1899 yılları arasında Manastır’da lise eğitimi alan Türk lider Manastır Askeri İdadisini başarıyla tamamladıktan sonra eğitimine İstanbul Harp Okuluyla devam etti.

Manastır’da Atatürk’ün Müzesi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yetişmesinde katkıları olan Manastır Askeri İdadisi günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Binanın müzeye dönüşüm süreci 1983 yılında Yugoslavya zamanıyla başlar. Müze Makedonya ve Makedon tarihi ile ilgili pek çok eseri sergilerken binanın ikinci katında Atatürk’e ait bir anı odasını da içinde barındırıyor.

Anı odasında Atatürk’ün bal mumu heykeli, bazı kişisel eşyaları, hayatı, katıldığı savaş ve devrimleri ve Atatürk ile ilgili yayınlanmış Türkçe ve diğer dillerdeki kitap ve broşürler ziyaretçileri karşılıyor.

Ulu Önder Atatürk’ün ayağını bastığı tüm topraklarda olduğu gibi Manastır’da da adı, kişiliği, devrimler ve Türk tarihine kattıkları zikredilmeye devam ediyor.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Henüz yorum yapılmamış. Yorum Yap!