Marmara Üniversitesi Özbekistan’a Mâtürîdî Kitaplarını Hediye Etti

Şubat 14, 2020 0 Yorum Türkistan , Türkiye 430 Görüntülenme
Marmara Üniversitesi Özbekistan’a Mâtürîdî Kitaplarını Hediye Etti

İmam Mâtürîdî’nin “Te’vilatü’l Kur’an” kitabının Türkçe baskısı Özbekistan’a hediye edildi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Özbekistan Başbakanlığına bağlı İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezine hediye edilen kitap tam 18 ciltten oluşuyor. Türkçe baskısı için on yıllık çalışma sürdürüldü. Söz konusu kitap ile ilgili merkezde tanıtım programı düzenlendi ve Özbekçe tercümesi için çalışmalar başlatıldığı duyuruldu.

İmam Mâtürîdî Hanefî ve Eserleri

İmam Mâtürîdî Hanefî mezhebinin dördüncü, hatta üçüncü kuşak âlimlerinden, İslam Dünyasında Fıkih üzerine yazdığı eserleri üzerine büyük İslam alimi, İslam hukukçusu, mezhep meseleleri uzmanı olarak bilinir.

Teʾvîlâtü’l-Ḳurʾân, Kur’an tefsirinin Akide ve Kelam üzerinden telkinidir. Bugüne kadar otuz beş nüshası tesbit edilmiştir. Bunların yirmi dokuzu İstanbul’da olup (on altısı Süleymaniye Kütüphanesi’nde, diğerleri Köprülü, Hacı Selim Ağa, Âtıf Efendi, Nuruosmaniye ve Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanelerinde kayıtlı) altısı tam, diğerleri eksiktir.

Kayseri Râşid Efendi, Konya Yûsuf Ağa (çok eksik) ve Tire Necip Paşa kütüphanelerinde de birer nüshası bulunuyor. Ayrıca eserin Dımaşk Zâhiriyye ve Kahire Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye nüshalarından başka Berlin ve Londra’da (sadece Âl-i İmrân sûresinin tefsiri) nüshaları mevcut.

 

Kaynak: İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi Basın Dairesi

 

 

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Henüz yorum yapılmamış. Yorum Yap!