Modernite ve Benlik

Mayıs 24, 2018 0 Yorum Analizler , Medya 801 Görüntülenme
Modernite ve Benlik

Modernliğin gelişmiş olduğu toplumlar anlamına gelen modern toplumlarda öz-kimlik kaçınılmaz bir konu haline geldi. Kendi kimliğiyle ilgili hiç soru ya da endişe duymadıklarını söyleyenler bile,  yaşamları boyunca, giysi, görünümü ve boş zamanı ile ilgili günlük sorulardan, ilişkiler, inançlar ve insanlar arasındaki yüksek etkiye sahip kararlara kadar önemli seçimler yapmak zorunda kalıyorlar.

Geleneksel olarak gelene dayalı bir toplumsal düzenine sahip önceki toplumlar, bireylere post-geleneksel toplumlarda (daha az) açıkça tanımlanmış rolleri sağlayacak iken, kendileri için rolleri belirlemek lazım. Ne yapalım? Nasıl davranmalı? Kimler olacak? Bunlar geç modernitenin koşullarında yaşayan herkes için ve kısmen ya da günlük sosyal davranış yoluyla hepimiz ya da bir miktar ya da başka bir şekilde yanıtladığımız insanlar için odak sorulardır.

Anthony Giddens’e göre modern toplumda bu kimlik sorunlarının ortaya çıkması kurumsal düzeyde değişimin bir sonucudur. Genellikle, toplum bireylerinin içsel benlik ve kimliğine ilişkin en “mikro” yönleriyle devletin, çok uluslu kapitalist şirketlerin ve küreselleşmenin büyük “makro” resmi arasındaki bağlantıları görür. Geleneksel olarak sosyoloji tarafından ayrı ayrı ele alınan bu farklı düzeylerin etkisi vardır.

Birbirleri üzerine ve gerçekten tecritte anlaşılamaz. Örneğin, son 60 yılda görülen samimi ilişkilerdeki değişiklikler, insanların bir ilişkiden diğerine geçişinde daha büyük boşanma ve ayrılma seviyeleri, cinsellik hakkında açıkça artan açıklık ve çok daha belirgin cinsel çeşitlilik düşünün. Bu değişiklikler, toplumsal kurumlar ve devlet tarafından yönetildiğini varsayarak anlaşılamaz, en önemlisi de sol ve sağ hem konvansiyonel düşünce hem kapitalizmin hem de devletin “ahlaki otoritelerinin” nüfusun istikrarlı olmasını tercih etmesidir.

Ancak bu değişiklikler, yalnızca bireysel seviyeye bakarak açıklanamaz: Sadece insanların kendiliğinden akıllarını değiştirip nasıl yaşanacağını söyleyemedik. Ciddi bir açıklama, makro ve mikro güç ağı içinde bir yerde olmalıdır. Evlilikte değişimler, ilişkiler ve görünür cinsellik, din düşüşü ve rasyonalitenin yükselişi ile bağlantılıdır.

Toplumsal değişimler, bireylerin yaşamı nasıl gördükleri ve sosyal etkilerden ve gözlemlerden kaynaklanan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu gelişmeler aynı zamanda evlilik ve cinselliğe ilişkin kanun değişikliklerinin bir ürünüdür (makro); ancak bu değişikliklere olan talep günlük yaşam düzeyinden (mikro) kaynaklanmaktadır. Bunlar sırasıyla kadın özgürlüğü ve eşitlikçiliğin toplumsal hareketlerinden (makro) etkilenmişti; (mikro) gündelik hayatta kendilerini yetersiz bıraktılar. Bu nedenle, mikro ve makro kuvvetlerin bir ağdan kaynaklandığını değiştirdi.

Kitle iletişim araçları da bireylerin ilişkileri hakkındaki algılamalarını etkileyebilir. İster ciddi drama ya da dedikodu olsun, ‘iyi hikayeler’ ihtiyacı her zaman ilişkilerdeki değişime vurgu yapacaktır.

Giddensa göre  dergilerdeki ve kendi kendine yardım kitaplardaki (açıkça) ilişkiler ve filmler, komedi ve drama (örtük olarak) arasındaki düşüncelere yansıtmak için teşvik edilmektedir. Haberler ve olgu sunumları, yaşam biçimi araştırmasının bulguları ve aile yaşamındaki gerçek sosyal değişmeler hakkında bizi bilgilendirmektedir.

Bu bilgi sıradan insanlar tarafından tahsis edilmekte, çoğunlukla geleneksel olmayan geleneksel modellere destek vermektedir. Medyadan gelen bilgi ve fikirler yalnızca sosyal dünyayı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda biçimine katkıda bulunur ve modern refleksivitenin merkezinde yer alır.

 

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Henüz yorum yapılmamış. Yorum Yap!