TDBB Lisansüstü Öğrencileri Destekleme Programı 2019 Başvuruları başladı

Temmuz 20, 2019 0 Yorum Duyurular , Eğitim 532 Görüntülenme
TDBB Lisansüstü Öğrencileri Destekleme Programı 2019 Başvuruları başladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı 2019 yılı başvuru dönemi başladı.

Bu çerçevede, Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçen ve tez konusu “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler ve Kent Araştırmaları” ile ilgili olan öğrencileri destekleme programı esasları belirlendi. Lisansüstü Tez çalışmaları destek programının aşağıdaki uygulama esasları çerçevesinde başvurular, 29 Ağustos 2019 tarihine kadar Birliğin info@tdbb.org.tr adresine yapılabilecektir.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı Uygulama Esasları

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında yer alan yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve tecrübe paylaşımını arttırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları’nın tarihsel, kültürel mirasını ve bu bölgedeki yerel yönetim ve şehircilik anlayışını geliştirmek üzere faaliyetler gerçekleştiren TDBB’nin hedef coğrafyasındaki (Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya) “yerel yönetimler ve kent” anlayışını günümüz dünyasının akademik gelişmeleri ile pekiştirmek amacı ile Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçen ve tez konusu “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler ve Kent Araştırmaları” ile ilgili olan öğrencileri destekleme programıdır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

TDBB, Seçici Komisyonu tarafından seçilen adaylara “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler ve Kent Araştırmaları” konusundaki tez çalışmaları için destek verilir. Hak kazananlar, Seçici Komisyonun adaylarla yapacağı, akademik ve entelektüel yetkinlikleri ile araştırma projesine ilgi ve hâkimiyetlerini ölçen bir mülakat sonucunda belirlenir ve yüksek lisans öğrencileri için on iki, doktora öğrencileri için otuz altı ayı kapsar.

Gerekli şartlar şunlardır:

 • Türkiye’deki veya YÖK denkliği kabul edilen yurtdışındaki bir üniversitenin 4 yıllık örgün eğitim fakültelerinden mezun olmak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da tecil ettirmiş olmak,
 • Yüksek lisans öğrencileri için; lisans genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 veya 100 üzerinden 75 olan,
 • Doktora öğrencileri için; yüksek lisans genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.15 veya 100 üzerinden 80 olan,
 • Ders aşamasını tamamlamış, tez konusunu belirleyip onaylatmış adaylar değerlendirileceklerdir.

Başvuru süreci gerekli evrakların tesliminden itibaren 3 ay içinde sonuçlanacaktır.

Gerekli evraklar şunlardır:

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus Cüzdanı veya İkamet Tezkeresi ile pasaport,
 • Öğrenci belgesi,
 • Danışman akademisyenden referans mektubu,
 • Niyet mektubu (250-300 kelime),
 • Kabul edilmiş tez önerisi için taslak (100-150 kelime),
 • Yüksek lisans öğrencileri için; lisans diploması, lisans not belgesi (transkript),
 • Doktora öğrencileri için; yüksek lisans diploması, yüksek lisans not belgesi (transkript).

 

TDBB

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Henüz yorum yapılmamış. Yorum Yap!