Türkistan’da Ortak Değerlerin Yüceltilmesi ve Medyaya Yansıması

Mayıs 25, 2018 0 Yorum Analizler , Medya , Türkistan 612 Görüntülenme
Türkistan’da Ortak Değerlerin Yüceltilmesi ve Medyaya Yansıması

Gösteriş yapma her şeye,

Hünerli olsan olur arkan.

Sen de bir kerpiçsin dünyaya,

Gediğini bul olsun faydan.

Kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı olması yönüyle edebiyat, önemli bir güce sahip. Türk dünyasının birçok sözlü ve yazılı ürünü edebiyat aracılığıyla farklı coğrafyalarda yaşayan Türklere etkili bir biçimde ulaştırılabilir.

Bu yazıda, dille yapılan bir sanat olan edebiyatın toplumda ortak duygu, heyecan ve coşku oluşturma; toplum bireylerini ortak paydada buluşturma ve birleştirme gibi etkileyici gücünden yararlanıldığı takdirde Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklar arasındaki bütünleşmenin ve kaynaşmanın daha hızlı ve daha kalıcı olacağı ele alındı.

Tarih ve Kültürün Tanıtılmasında Edebiyatın Önemi

Edebiyat, bir milletin tarihî derinliğini ve kültürel zenginliğini gösteren önemli ölçülerden biridir. Bir milletin hayat tarzını, geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, duygu ve düşüncelerini edebî eserler vasıtasıyla takip edebiliriz.  Edebiyat, milletin kültürel değerlerini işler, geliştirip zenginleştirir, bünyesinde saklayıp korur. Edebiyat, milletin kültürel değerlerini okuyucuya aktararak dünden bugüne bugünden de yarına uzanan bir kültür köprüsü olur. Edebiyat, milleti teşkil eden bireylerin birtakım ortak duygu, heyecan, zevk ve dünya görüşü ekseninde birleştirip bütünleşmelerini sağlar. Edebiyat, ait olduğu milletin dilini geliştirip zenginleştirir.

Türk dünyasına ait edebî eserleri, içerik ve öz bakımından karşılaştırdığımızda birçok duygu ve düşüncenin ortak olduğu görmekteyiz. Bu durum, edebî eserlerin aynı kaynaklardan ve aynı kültür yapısından beslendiklerinin önemli bir göstergesidir.

Türk dünyası birçok ortak sözlü ve yazılı edebiyat ürününe sahip. Türk insanının evrenin oluşumunu ve tabiat olaylarını nasıl izah ettiğiyle ilgili ilk izlere ve bilgilere mitler sayesinde ulaşıyoruz. Türk mitolojisi Türk dünyasının ortak düşünce dünyasıdır.

 İlimin ve Medeniyetin Beşiği Türkistan

Dünyada Türkistan gibi yer yoktur. Çünkü Türkistan ilimin ve medeniyetin beşiğidir. Türkistan bozkırın kralıdır. Türkistan nice kahramanlar, alimler, şairler doğuran ana vatandır. Türkistan, Türk edebiyatının temellerinin atıldığı bir coğrafyadır.

Bu coğrafyada Eski Türkçe diye adlandırılan Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemleri edebiyatları şekil bulmuştur. Onların izni süren yakın tarihimizin parlayan yıldızları Abay, Cengiz, Berdi, Ali Şir Nevai, Mağcanlar.

Yazımda ağırlık verdiğim Abay Kunanbayev’in en büyük arzusu, Kazak halkının kendi bağımsız devletini kurması ve hürriyetine kavuşmasıydı. Bunun için ilk önce, toplum içerisinde yaşanmakta olan eksikliklerin giderilmesi gerekmekteydi. Bu eksikliklerin, Kazakların bağımsız bir devlet kurmasına engel teşkil edeceğine inanmaktaydı. Bu eksikliklerin giderilmesi de, tek tek bütün bireylerin eğitiminden geçmektedir. Çünkü eğitimli bireylerin oluşturduğu bir toplum, her türlü bilimsel ve teknolojik sıçramayı yapabilecektir.

Tarihimizin bizlere sunduğu ortak değerlerimizin kaybolmaması adına büyük çalışmalarda bulunmamız şart. Radyo ve televizyonlarda ortak değerlerimize yer verilmesi, dizi, sinema filmlerinin çekilip akademik çalışmalarla da desteklememiz önemlidir.

 

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Henüz yorum yapılmamış. Yorum Yap!